24 Mart 2009 Salı

“Farklılıkların Suda Yakınlaşması” Özel Video Gösterimi “Bridging Divides For Water” Video Art Screenings

İSTANBUL 2010 AKB
AJANSI ETKİNLİKLERİ
ISTANBUL 2010 ECoC
A G E N C Y E V E N T S


SÜTLÜCE K.K.M.
Tematik Blok
SÜTLÜCE C.C.C.
Thematic Block
16-22 MART / MARCH 2009

SANATÇILAR / ARTISTS
Maria Sezer
Ethem Özgüven
Ozan Adam
Denizcan Yüzgül
Hakan Hısım
Candaş Şişman
Ece Kalabak
Deniz Kader
Şinasi Güneş
Neriman Polat
Elvan Ekren

Kurye Video Organizasyonu’nun arşivindeki sanatçılardan
oluşturulan video gösterimi, 5. Dünya Su Forumu teması
“Farklılıkların Suda Yakınlaşması” konseptine uygun
olarak tasarlandı. Farklı kuşaklardan ve farklı tekniklerden
yararlanan türk video santçılarının işleri suya, denize ve
şehre yakınlaşmalarını konu alıyor.

Chosen from the Kurye Video Organisation’s artist
archive, all the featured videos are designed for the 5th
World Water Forum’s theme” Bridging Divides”. From
different generations, these Turkish video artists used
different techniques, choosing their topics around the idea
of getting close to water, sea and the city.

Hiç yorum yok: