9 Temmuz 2011 Cumartesi

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği "Günümüz Sanatçılar​ı 30. Yıl Sergisi", 21 Haziran 2011























Bugüne kadar en uzun soluklu olma özelliğini taşıyan, sanat tarihimize ışık tutan bir sergi olarak Günümüz Sanatçıları Sergisi'nin bu yıl 30.su düzenleniyor.

"Günümüz Sanatçıları Sergileri'nin en önemli özelliği bugün-gelecek bağlamında bir imlemede bulunmak ve bir iz düşürmektir. Bu sergiler bir tanıklık, bir yansıma ve bir önermedir." / Hasan Bülent Kahraman

http://www.akbanksanat.com/web/114-10313-1-1/akbank_sanat/akbank_sanat_beyoglu/galeri_etkinlik/resim_ve_heykel_muzeleri_dernegi_gunumuz_sanatcilari_30__yil_sergisi_

Hiç yorum yok: