19 Haziran 2012 Salı

7. Berlin Bienali :: ArtWiki


7. Berlin Bienali :: ArtWiki
Berlin Çağdaş Sanat Bienali'nden, aralarında Atalay Yavuz, Burak Arıkan, Cevdet Erek, Ender Gelgeç, Erdal Ateş, Fatma Belkıs Işık, Genco Gülan, Gözde Türkkan, Hüma Birgül,  Ilknur Demirkoparan, Murat Germen, Nihal Martli, Pelin Kırca, Seçkin Aydın, Sena Çevik, Şinasi Güneş, Tahir Ün, Yasam Saşmazer, Yeşim Ağaoğlu, Zeyno Pekünlü gibi 26 ismin de yer aldığı, ArtWiki Projesi...

Sanatçının politik söylem olarak kendisini nasıl ve nerede tanımladığı üzerine kurgulanan 7. Berlin Çağdaş Sanat Bienali 27.Nisan - 1.Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yılki ana sergiye, ArtWiki (http://artwiki.org) adıyla oluşturulan bir sanat veritabanı da sanal ortam üzerinde eşlik edecek. 2010 yılında kuratör Artur Żmijewski'nin, aslında gizli ve özel bir durum olarak da nitelenebilecek, politik görüşlerini deşifre etme konuşundaki açık çağrısına yanıt veren 5000 civarındaki sanatçının yer alacağı internet sitesi, Berlin Bienali'nin açılış gününde yayınına başlayacak. Böylece, bienalin sanal bir açılışı da gerçekleşmiş olacak.

Ayrıca, bienalin ön programı çerçevesinde "Wiki yolu" sanatçı ve sanat pazarı için ne gibi fırsatlar sağlıyor? Çağdaş sanat tarihi topluca ve gerçek zamanlı olarak yazılabilir mi? Teknolojinin beraberinde getirdiği riskler nedir? Niçin görsel sanatçılar, sosyal ağları diğer kültür üreticilerinden daha az kullanıyorlar? gibi sorulara yanıtların arandığı bir de panel gerçekleştirildi.

Bienalin sona ermesiyle birlikte, ArtWiki'nin mevcut veritabanı paketlenerek daha uzun süreli koruma amacıyla Berlin Halk Kütüphanesi'ne bağışlanacak. Sonrasında ise, ArtWiki daha fazla sanatçının paylaşımına açılacak.
ArtWiki'nin sanata daha kolay ve demokratik erişimi sağlayabilecek bir yol olacağı umularak yazılan manifestosunda ise, sanat sisteminin seçiçiler ve ön-seçiciler gibi unsurlarla binlerce sanat çalışmasını topladığına, ayrıca galerilerin ve sanat pazarını temsil eden diğer kurumların da sanat çalışmalarını kontrol etmekte hayli iştahlı olduklarına vurgu yapılarak; sanat yapıtının sayısal kopyasının internet üzerinden kamusal anlamda paylaşımının piyasa gereksinimleriyle ne denli çatışacağının sorgulanmak istendiği ifade edilmektedir.
Bu görüşe ek olarak; böylesi bir projenin çağdaş sanat tarihçiliğiyle olan ilişkisine de bir gönderme yapılmaktadır.


http://artwiki.org/Sinasi_G%C3%BCnes
© 2012 admin. All rights reserved.

 7th Berlin Biennale/ Art Wiki Project
30 Apr ’12Filed under news.Bookmark the permalink.Leave a Trackback (URL).
Launching with the beginning of the 7th Berlin Biennale for Contemporary Art the Art Wiki is hosting 1800+ artist profiles. I am pleased to count myself among the first participants in this growing project. My profile is here: http://artwiki.org/Megan_Smith

“ArtWiki.org started with the 7th Berlin Biennale for Contemporary Art as an open platform for artists to share artist biographies as a free and open historiography for contemporary art.”

…we invited all those who sent materials to become artists of the digital venue of the Berlin Biennale. Together with Berlin-based media activist and writer Pit Schultz we developed ArtWiki, a digital art library based on the model of Wikipedia, which is a sustainable project that will continue into the future. It aims to present artists as political and social entities, to lay open the artistic resources of our society and abandon the typical curatorial stance of a politics of selection and exclusivity. Furthermore, art representation on the Internet has been strongly dominated and positioned by market speculation and financial interests, and artists are often hesitant to upload their work for fear of it being misappropriated or even stolen. ArtWiki is the tool through which we want to extend the Biennale exhibition and create an open, not-for-profit platform for information exchange for artists, their activities, and their political standpoints, to show today’s spectrum of artistic attitudes. ArtWiki is also a form of social contract, which is about free exchange of information and trust—something very unusual in times when the art system is based on fully controlled access to art works, images, and even ideas.

by Joanna Warsza

Hiç yorum yok: