10 Aralık 2010 Cuma

"Kapalıyız" Sergisi, 17 Aralık - 17 Ocak 2010, Galeri Kara, Ankara

Fırat Engin

" KAPALIYIZ "
17 Aralık 2010 - 17 Ocak 2011
Kapalıyız sergisi üzerine;Kapalı sözcüğü anlam olarak; açık karşıtı, geçilmez durumda olan, çalışma süresi sona ermiş, müphem, bulutlu, karanlık, gizli, saklı, içe dönük, dış çevreyle ilişkisi olmayan olarak dilimizde tanımlanır. "Kapalıyız" başlıklı sergide, bu anlamlara karşılık gelen bir tür içe dönüş haline vurgu yapmakla birlikte, bu kavram altında birleşen sanatçıların, toplum karşısında "dışlanan" sanatçının yalnızlaşma süreçlerini kapsamaktadır.
Özellikle Türkiye gibi coğrafyalarda, içe dönüş - kapalı olma hali tüm şiddetiyle yaşanmakta, günümüzde sanat - sanatçı tüm uğraşılarına rağmen iletişimsiz kalmaktadır. Topluma nüfus etme eğilimleri her zaman bir tür kapanışla sonlanmakta sanat ve sanatçının bilinçle dışa açılma hali anlamsız ve değersiz kalmaktadır. Bu bağlam üzerinden kurgulanan "kapalıyız" sergisi açık karşıtı olan kapalılığı kabullenme durumu değil, tam tersine bir tür direniş özelliği taşımaktadır. Bu direniş; dış çevre ile ilişkisi olsun ya da olmasın, bulutlu ve karanlık bir kapalılık halinin, gizli saklı müphem bir durumun ötesine geçerek bir tür içe dönüş refleksi ile kendi başına varlığını temsil etme direncini göstermektedir.

Küratör: Fırat Engin
Sergiye katılan sanatçılar: Ardan Özmenoğlu, Şinasi Güneş, Aslı Işıksal, Ekin Kılıç, Elif Varol Ergen, Erinç Ulusoy, Esra Sağlık, Fırat Engin, Guido Casaretto, Seval Şener, Zeynep Aran

(17 Aralık açılış)
Yer: Galeri Kara, Ankara

Hiç yorum yok: