27 Kasım 2008 Perşembe

“Turkish Realities" / Çağdaş Fotoğraf ve Video Sanatı “Türkiye Gerçekliği” Sergisi, Frankfurt, Almanya, 2008Turkish Realities
In cooperation with the Frankfurter Bookfair 2008, Turkey, the Guest of Honour and the Culture Board, Frankfurt am Main, the Fotografie ForumFrankfurt presents “Turkish Realities”, premiering a cross-section of contemporary Turkish photography and video. The artist’s main inspirationtoday tends to come from the bipolar opposites in Turkish society, which are mirrored in the situation of Istanbul itself. This unique metropolishas embodied antagonistic tendencies for hundreds of years: Asia and Europe, tradition and modernism, Islam and Christianity. It is shaped by aconstant state of everyday confrontation between ever-changing elements. Between these two antipodes there are varied positions, which make upthe Turkish realities.ARTISTS: MURAT GERMEN, MERIH AKOGUL, SINASI GUNES, NIL YALTER, ZEKI FAIK IZER, FERHAT ÖZGÜR, HÜSEYIN KARAKAYA, ILKER MAGA, ÖZLEM SULAK, YILDIZ MORAN, PINAR YOLACAN, AKSEL ZEYDAN GÖZ, AHMET POLAT, KORHAN KARAOYSAL UND BURCAK KAYGUN.
The accompanying publication „Turkish Realities. Positions in Contemporary Photography and Video from Turkey“ Kehrer Verlag, Heidelberg, willbe available for purchase at the Fotografie Forum Frankfurt.
Duration: September 13th to October 26th, 2008.
This exhibition is a production of the Fotografie Forum Frankfurt,
curated by P. Celina Lunsford and Necmi Sönmez.
We wish to thank Turkey, the Guest of Honour Frankfurter Bookfair 2008, the Culture Board Frankfurt am Mainand the Hessen Ministry of Science and Art for their support.

TÜRK ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF VE VİDEO SANATI FRANKFURT’TA…
Türkiye’den Çağdaş Fotoğraf ve Video Sanatı “Türkiye Gerçekliği” Sergisiyle Frankfurt’ta!Türkiye´nin 2008 Frankfurt Kitap Fuarı´na Onur Konuğu olarak katılım programı kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye Gerçekliği” sergisi Modern ve Çağdaş dönem fotoğrafçılarla, video sanatçılarının çalışmalarını 26 Ekim tarihine kadar Fotografie Forum Frankfurt’ta Avrupalı sanatseverlerle buluşuyor.Avrupa’da Türk Fotoğraf Sanatı üzerine düzenlenen ilk önemli grup sergisi niteliğindeki sergi, Türk Toplumu’nun 20. yüzyılda geçirdiği tarihsel, politik, sosyal, ekonomik süreçlerin gündeme getirdiği, sürekli olarak karşıtlıklar üzerinde şekillenmiş “gerçekliklere” fotoğraf sanatçılarının nasıl baktığını sorguluyor. Ve fotoğrafın belgesel özelliklerinin ötesinde, “kavramsal” bakış açısıyla olan ilişkisinden yola çıkarak, tarihsel olmayan bir panorama oluşturmaya çalışıyor.20. yüzyıl başında, imparatorluktan cumhuriyete geçiş döneminde “Doğu-Batı”, Cumhuriyet Döneminde “Geleneksel-Modern”, “Köylü-Şehirli”, 1960′larda ilk askeri darbenin ardından Yeni Anayasa’nın da etkisiyle “Devletçilik-Liberalizm”, 1980′lerde üçüncü askeri darbeyi takiben “Politik Özgürlük-Terör”, “Sivil Toplum-Askeri İdare”, 1990′larda küreselleşmeye koşut olarak “Neo Liberalizm-Dine Yönelme” 2000′lerde ise “Laik-Dinci” karşıtlıklarında Türk Toplumu’nun kendisini ifade eden kanallar aradığı görülüyor. Türk toplumunun en önemli karakteristiklerinden biri olan bu karşıtlıkları fotoğrafçıların nasıl algıladıklarını sorgulayan sergi 1930′lardan günümüze dek uzanan süreç içinde farklı kuşaklara ait fotoğrafçıların bu karşıtlıkları yorumlarken, “belgeselciliğin”, “folklorizmin” ve “turistik bakışın” ötesinde farklı tavırlar geliştirerek ilginç “metaforlar” oluşturdukları gözlemlemeye olanak tanıyor.Fotografie Forum Frankfurt’da gerçekleştirilen sergiyi Celina Lundsford ve Necmi Sönmez bir yıldan fazla bir zamana yayılan süreç içinde hazırladı. Siyah-beyaz, renkli ve dijital fotoğraf teknikleriyle gerçekleştirilmiş 100′e yakın çalışmanın izleyicilere sunulduğu sergide, fotoğraf sanatçıları Yıldız Moran, Zeki Faik İzer, Murat Germen, Merih Akoğul, Ferhat Özgür, Pınar Yolacan, Ahmet Polat, Korhan Karaoysal, Ilker Maga, Hüseyin Karakaya ile video sanatçıları Aksel Zeydan Göz, Sinasi Güneş, Burcak Kaygun,Özlem Sulak, Nil Yalter’in çalışmaları yer alıyor.
Yer: Fotografie Forum Frankfurt
Bitiş Tarih: 26 Ekim 2008
www.fbf2008turkey.com

Hiç yorum yok: