16 Kasım 2008 Pazar

"A bridge from east to west" Exhibition, Karlsruhe, Germany / "Doğudan batıya bir köprü" Sergisi, Karlsruhe, Almanya, 2004ŞİNASİ GÜNEŞ
“Filistin” isimli çalışma.
Çoğaltılmış kibritler üzerinde Filistinli taş atan çocukların fotoğrafları. Amerika’dan yana olanlar yada olmayanlar.
Yeni dünya düzeninin siyasallaşmış bir ifadesi.
68’li yıllarda Fransız öğrenciler tarafından fırlatılan taşlar.
Filistinli çocuklar tarafından yaratıcı bir mücadele aracı.
Batı’ya karşı geliştirilmiş doğal ilkel bir savunma yöntemi.
Batı batılılaştırdığı oranında varolabilmekte.
Üçüncü dünya tarafından reddedilen batı temelli teknolojik gelişme.
Batı’nın başarısızlığı.
Üçüncü dünyayı idare etmenin yeni yöntemi
Gerilla savaşları ,diktatörlükler ve birtakım karışıklıklar.
Batı’da açığa çıkan çatlaklar.
Göstergeler: İran, Irak, Libya, Filistin ve Afganistan…

Filistinli çocuklar ile birlikte taş atan Edward Said ’e göre;
Avrupa kültürü kendi gelişimini ve meşruiyetini bir “öteki ” geliştirerek sağlar. Bu “öteki” kendi uygarlığının dışında kalan üçüncü dünya ülkeleridir. Batı emperyalizmi ve üçüncü dünya ulusçuluğu birbirini besliyor. Batı’nın oryantalizmine karşı Doğu’nun değerlerini körü körüne yüceltme girişimi.*

Siyasi-ideolojik yaklaşımlı “ Filistin ”çalışmasının tersine bir okuma: “Damla ”
Plajın günlük hayattaki işlevine dair bir açımlama.
Sadomazoşist, fetişist ,trajik birtakım görüntüler onlarca büyüteçli camın arkasında.
Freudien bir yaklaşımla yaşadığımız dünyanın arketipi.

Jean Baudrillard’ın ifadesiyle;
“Vücudun gerçeği arzudur. Bir gereksinim olan arzu gösterilemez. En aşırı bir gösteri bile onu bir yokluk olarak sunacak ve sansür edecektir. Tüm “tüketim” alanı erotizm etkisi altındadır.”**

Filistin Yerleştirme Karışık malzeme 5 x 4 m. 2002
Damla Yerleştirme Karışık malzeme 5 x 4 m. 2002Eine Arbeit mit dem Titel “Palästina”.
Über Streichhölzern ausgebreitete Fotografien von palästinensischen Kindern, die Steine werfen. Ob sie nun auf der Seite Amerikas sind oder nicht.
Ein politisierter Ausdruck der Neuen Weltordnung.
Steine, die in den 68er Jahren von französischen Studenten geschmissen wurden.
Ein produktives Kampfmittel der palästinensischen Kinder.
Eine primitive Verteidigungsmethode, entwickelt gegen den Westen.
Der Westen kann nur existieren in dem Ausmaß, das die Verwestlichung erreicht hat.
Eine auf den Westen gestüzte technologische Entwicklung, die von Seiten der Dritten Welt abgelehnt wird.
Die Erfolglosigkeit des Westens.
Eine neue Methode, die Dritte Welt zu dirigieren.
Guerillakriege, Diktaturen und allerhand Wirrwarr.
Risse im Westen, die sichtbar werden.
Indikatoren: Iran, Irak, Lybien, Palästina ve Afganistan…

Laut Edward Said, der gemeinsam mit den palästinensischen Kindern Steine warf, sichert sich die europäische Kultur ihre eigene Entwicklung und Legitimität, indem sie ein “Anderes” erschafft. Dieses “Andere” sind die Länder der Dritten Welt, die außerhalb der westlichen Zivilasation bleiben. Der westliche Imperialismus und der Nationalismus der Dritten Welt nähren sich gegenseitig. Ein Unternehmen, gegen den Orientalismus des Westens die Werte des Osten blindlings zu erhöhen.

Im Gegensatz zu der Arbeit “Palästina” mit ihrer politisch-ideologischen Annäherung eine Rezitation: “Tropfen”.
Eine Erläuterung der Funktion des Strandes im alltäglichen Leben.
Einige sadomachoschistische, fetischistische und tragische Anblicke unter einem zehnfachen Vergrößerungsglas.
Der Archetyp der Welt, in der wir leben, mit einer freudianischen Annäherung.

Mit den Worten von Jean Baudrillard:
“ Die Realität des Körpers ist das Verlangen. Das Verlangen, welches ein Bedürfnis ist, kann nicht zum Ausdruck gebracht werden. Selbst die übermäßigste Zurschaustellung würde dieses Verlangen nur als Ungenügendes zeigen und es zensieren. Der gesamte “Konsum”bereich unterliegt der Wirkung des Erotismus.”

Palästina Installation Verschiedene Materialien 5 x 4 m. 2002

Tropfen Installation Verschiedene Materialien 5 x 4 m. 2002

Hiç yorum yok: